Regulamin

Sklep internetowy Vitilife.com działający pod adresem vitilife.com, prowadzony jest przez firmę

JUWENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKrólowej Jadwigi 12 / 3, 67-100 Nowa Sól, Polska,

KRS: 0001068661 NIP: 9252142922 REGON: 526911651

 

I Założenia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy vitilife.com

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

 3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.

 4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

 5. Sklep vitilife.com prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

II Prezentacja produktów

 1. Sklep vitilife.com dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę vitilife.com

 3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 5. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

 6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie vitilife.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 7. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

 

III Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę vitilife.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.

 4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z vitilife.com

 5. vitilife.com zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.

 

IV Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 3. vitilife.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,

V Zwrot zamówionego towaru

 1. Każdy klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

 2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres,numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

 3. Zwracany towar należy przesłać na adres: JUWENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKrólowej Jadwigi 12 / 3, 67-100 Nowa Sól, Polska, KRS: 0001068661 NIP: 9252142922 REGON: 526911651

 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2.

 5. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 7. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 

VI Wymiana zamówionego towaru

 1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu po uprzednim kontakcie ze sklepem.

 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Klient.

 3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

 5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

 

VII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją firmy JUWENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako importera.

 2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

 5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep.

 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Klient.

 

VII Wysyłki

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.

 2. Sklep vitilife.com  realizuje zamówienia na terenie Polski oraz większości krajów europejskich.

 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

 4. Koszt wysyłki ujęte są w zakładce “Dostawy”.

 5. Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych firm kurierskich i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki.

 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.

 7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.

 8. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 

IX Płatności

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie vitilife.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.

 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  • bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu

  • płatność przy odbiorze towaru 

 5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (wpłata na konto), Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

 6. W przypadku braku płatności do 14 dni, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Promocji i rabatów w sklepie vitilife.com nie można łączyć.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.